Rekolekcje wielkopostne 2020

Od 19 do 22 marca 2020 roku odbywały się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.

Był to czas epidemii koronawirusa. Ze względów bezpieczeństwa wynikających z decyzji władz państwowych w czasie nabożeństwa w kościele mogło przebywać jednocześnie nie więcej niż 50 osób. Zachęcaliśmy do gorącej modlitwy i słuchania rekolekcji w domach w tych trudnych dla nas chwilach.

Zamieszczamy link do nagrań nauk rekolekcyjnych.

Sylwetka ks. Ryszarda Winiarskiego naszego rekolekcjonisty:

Ks. Ryszard Krzysztof Winiarski urodził się 18 V 1961 r. w Bełżycach.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Pracował jako wikariusz w parafii kolegiackiej w Zamościu i w Krasnymstawie. Mając cztery lata kapłaństwa został proboszczem Parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. Jest twórcą i budowniczym Kuchni dla ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty w Krasnymstawie.

W 2004 r. został proboszczem Parafii Św. Michała Archanioła w Lublinie. W roku 2009 był kapelanem sióstr Jezusa Miłosiernego w Bledzewie. W latach 2009-2013 pełnił posługę kapelana szpitala i hospicjum w Puławach. Następnie pracował jako proboszcz parafii Św. Jana Nepomucena w Dorohusku.

Od 13 X 2019 r. jest proboszczem parafii Świętej Rodziny. Był dziekanem dekanatu Krasnystaw – Zachód i Lublin – Śródmieście. W 2008 r. został prałatem Jego Świętobliwości Papieża Benedykta XVI.

Jest autorem biblijnych katechez oraz znanym rekolekcjonistą. Pracował zarówno wśród ubogich jak i artystów, katechizował różne środowiska: chorych, więźniów, siostry zakonne, młodzież różnych typów szkół, dorosłych. Chętnie zapraszany do debat w Radiu i TVP Lublin.

W duchowych poszukiwaniach czerpie przede wszystkim z Biblii, doświadczeń drogi noekatechumenalnej, Ojców pustyni, charyzmatu Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz pobożności polskiej wsi. Wydał następujące książki: Czas powrotu (1992), Zrywanie masek (1993), Uczta marnotrawnych (1995, 1996), Wolny wybór (1999), Droga krzyżowa współczesnego człowieka (2000), Portret z Ojczyzną (2000), Drogi i rozdroża (2003), Droga krzyżowa, droga nadziei (2004), Anioły przedmieścia (2005), Proboszcz obecnych i nieobecnych (2006), Echo Ewangelii (tomy I – VII), Przypowieść zwana życiem (2016), Biblijna oś życia (2017), Trzy drogi krzyżowe (2018).

Drukował na łamach „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli”, „Naszego Dziennika”, „Powinności”, „Być sobą”, „Przeglądu Katolickiego”, „Angelusa Bronowickiego”, „Wspólnoty Puławskiej”, „FRONDY”, „Wspólnoty Pogranicza”. O swoim pisarstwie mówi: „Artykuły, felietony i wiersze nie stanowią alternatywy dla kaznodziejstwa i katechezy. Są niewymuszonym dopełnieniem tego, czego nie da się powiedzieć z ambony lub w konfesjonale. To mniej oficjalna ale nie mniej ważna forma komunikowania ludzi z Bogiem”.Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji „Opoka”