Kancelaria
Dane adresowe

Parafia św. Józefa
ul. Partyzantów 38
35-234 Rzeszów
tel. 17 861 17 42
parafiaswjozef@rzeszow.opoka.org.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek
16.30 – 18.00

wtorek
8.00 – 9.00

środa
16.30 – 18.00

czwartek
8.00 – 9.00

piątek
16.30 – 18.00

pierwszy piątek miesiąca
16.00 – 17.00

w soboty, niedziele i święta kancelaria nieczynna

Sakrament Chrztu Świętego

Na Mszy świętej o godzinie 11.00 w I i III niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

Zapisy w Kancelarii (w godzinach przyjęć) najpóźniej w poniedziałek poprzedzający niedzielę chrztu

Niezbędne dokumenty

 • akt urodzenia dziecka
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców dziecka
 • jeżeli chrzest św. odbywa się poza parafią zamieszkania należy przedstawić pisemną zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest św. poza parafią
 • rodzice chrzestni powinni przedstawić zaświadczenie dopuszczające do godności ojca chrzestnego (matki chrzestnej) ze swojej parafii

 

Wybieramy chrzestnych dla dziecka

Sakrament Małżeństwa

Katecheza przedślubna (w ramach Poradni Rodzinnej) – spotkania w każdy III czwartek miesiąca o godzinie 17.00

Przynajmniej trzy miesiące przed terminem zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia wszelkich formalności.

Narzeczeni otrzymują

 • prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania narzeczonego/narzeczonej
 • kartki do dwóch spowiedzi św.

Powinni zamówić p. organistę i p. kościelnego (zaświadczenia fotografa i kamerzysty)

Niezbędne dokumenty

 • dowody tożsamości
 • metryki chrztu świętego
 • świadectwa bierzmowania
 • świadectwa z katechezy z zakresu szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
 • dokumenty z USC do małżeństwa konkordatowego (3 egzemplarze)
 • jeśli narzeczony/narzeczona mieszka na terenie innej parafii – świadectwo wygłoszenia tam zapowiedzi z adnotacją o nieistnieniu przeszkód

 

Na dziesięć minut przed ślubem narzeczeni przychodzą wraz ze świadkami do zakrystii

 • podpisują odpowiednie dokumenty
 • oddają karteczki od spowiedzi
 • przekazują obrączki ślubne
 • świadkowie przedstawiają dowody osobiste
Pogrzeb Chrześcijański

Niezbędne dokumenty

 • akt zgonu z USC lub karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • jeżeli osoba zmarła jest spoza parafii – pisemna zgoda właściwego księdza proboszcza

zamówić p. kościelnego i p. organistę, zamówić samochód (jeśli pogrzeb poza parafią)

Nowi mieszkańcy zgłaszają się do kancelarii

Ponieważ ciągle rozrasta się nasza parafia o nowych mieszkańców prosimy, aby nowi parafianie zgłaszali ten fakt w kancelarii parafialnej celem wpisania ich do kartoteki. Jest to potrzebne, bo gdy ktoś będzie potrzebował jakieś zaświadczenie to wówczas nie wiemy od kiedy ktoś jest naszym parafianinem.


Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji „Opoka”