Duszpasterze
Proboszcz

Ks. Waldemar Dopart
proboszcz parafii od 2017 r.

Wikariusze

Ks. Paweł Białek
wikariusz od 2018 r.

Ks. Marcin Graboś
wikariusz od 2017 r.

Ks. Mateusz Kowalski
wikariusz od 2018 r.

Ks. Piotr Róż
wikariusz od 2019 r.

Inni księża

Ks. prałat Ireneusz Folcik
proboszcz parafii w latach 1995 – 2014
emeryt od 2014 r.

Ks. Szymon Augustyn
kapelan Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc od 2016 r.

Ks. Krzysztof Tomkiewicz
kapelan Szpitala Miejskiego od 2010 r.


Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji „Opoka”