Duszpasterze
Proboszcz

Ks. Waldemar Dopart
proboszcz parafii od 2017 r.

Wikariusze

Ks. Paweł Białek
wikariusz od 2018 r.

Ks. Marcin Graboś
wikariusz od 2017 r.

Ks. Paweł Liszka
wikariusz od 2022 r.

Inni księża

Ks. prałat Ireneusz Folcik
proboszcz parafii w latach 1995 – 2014
emeryt od 2014 r.

Ks. Władysław Pykosz
pomoc duszpasterska od 2022 r.


Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji „Opoka”