Od 19 do 22 marca 2020 roku odbywały się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.


„Caritas” jest miłością mądrą i praktyczną, dostrzega potrzeby osób ubogich i stara się traktować ich indywidualnie według życiowego miejsca i potrzeb. Takie rozumienie miłości stało się impulsem do powstania akcji „Kromka Chleba dla sąsiada”.


Ukazała się kolejna książka ks. prałata Ireneusza. Zawiera 50 homilii na temat Narodzenia i Zmartwychwstania Chrystusa z odniesieniem do naszego życia.


W niedzielę 11 marca, w parafii św. Józefa w Rzeszowie gościliśmy Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin ? ks. Jana Kobaka oraz przedstawicieli Domowego Kościoła ? rodzinnej gałęzi Ruchu Światło – Życie.


Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji „Opoka”