gości od 01.01.2008 r.
wezwanie parafii

Strona główna

fronton kościoła

Widok frontonu kościoła od ul. Lubelskiej

Witamy na stronach parafii pod wezwaniem św. Józefa - Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie.

Parafia położona jest na północnym krańcu Rzeszowa i swym zasięgiem obejmuje osiedle Staromieście oraz część osiedla 1000-lecia. Na terenie parafii zamieszkuje około 8700 osób.

Parafia wchodzi w skład dekanatu Rzeszów - Północ.

Pragniemy, by te strony były informacją o naszej parafii, jak i również służyły pomocą parafianom, i innym zainteresowanym naszą wspólnotą. Dlatego też będziemy rozszerzać ich zawartość. Prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących zawartości serwisu internetowego naszej parafii.

Kościół parafialny z lotu ptaka

Kościół parafialny z lotu ptaka

linia

Uwielbić Boga w pięknie stworzenia

Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z panem bratem słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem: Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata księżyc i gwiazdy, ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze, i chmury, i pogodę, i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc: i jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami

(fragment Pieśni słonecznej św. Franciszka)

Na progu lata, wakacji, czasu urlopowego otrzymaliśmy od Ojca Świętego Franciszka cenny dar, nową Encyklikę: LAUDATO SI - W trosce o wspólny dom. Ten dokument papieskiego nauczania bierze tytuł od pierwszych słów Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu - Pochwalony bądź, Panie mój. „Kiedy zdajemy sobie sprawę z odblasku Boga we wszystkim, co istnieje, to serce odczuwa pragnienie, aby wielbić Pana za wszystkie Jego stworzenia i wraz z nimi, jak to wyraża piękny hymn św. Franciszka z Asyżu” (LS 87).

Nowa Encyklika zrodziła się z troski o nasz wspólny dom, którym jest świat stworzony przez Boga i powierzony człowiekowi. Ziemia, powietrze, woda, cały ekosystem przyrody jest bowiem środowiskiem życia człowieka. Papież Franciszek z charakterystyczną dla siebie wrażliwością i wnikliwością przygląda się niepokojącym zjawiskom, które niszczą i degradują otaczający nas świat. Próbuje wskazać ich przyczyny i przedstawić uzdrawiające rozwiązania. Proponuje „ekologię integralną”, która z troski o człowieka i środowisko jego życia obejmować powinna wszelkie relacje ludzkie i odniesienie do otaczającego nas świata. „Troska o przyrodę stanowi część stylu życia, który oznacza zdolność do życia razem i komunii. Jezus przypomniał nam, że Bóg jest naszym Ojcem, a ten fakt czyni nas braćmi” (LS 228). Troska o otaczający nas świat, zasoby przyrody, środowisko naszego życia, jest więc szczególnym zadaniem dla człowieka wierzącego. Podziwiając w czasie wakacji, urlopów, wyjazdów piękno stworzonego świata uwielbiajmy Boga, ubogacajmy tym siebie i wskazujmy to innym. Ale też pamiętajmy, że dobro i bogactwo ziemi powierzył nam Stwórca po to, byśmy z niego rozumnie korzystali, o nie się troszczyli i szanowali.

Ciekawa treść nowej Encykliki zachęca do jej lektury, refleksji, a także do modlitwy, którą Ojciec Święty Franciszek zaproponował w tym dokumencie na zakończenie:

Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświecie oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, Ty, który otaczasz swą czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości, byśmy zatroszczyli się o życie i piękno. Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy. Ojcze ubogich, pomóż nam uratować opuszczonych i zapomnianych tej ziemi, którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach. Ulecz nasze życie, byśmy strzegli świata, a nie łupili go, byśmy rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie. Dotknij serc tych, którzy szukają jedynie zysków kosztem ubogich i ziemi. Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu, uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej światłości. Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia. Wspieraj nas, prosimy, w naszych zmaganiach na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju.

ks. Krzysztof Gołąbek
linia

Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski na zakończenie Mszy św. w każdą niedzielę do czasu zakończenia obrad Synodu o rodzinie X 2015 modlimy się za rodziny:

„Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi! Dziękujemy za to, że stworzyłeś nas - mężczyznami i kobietami, abyśmy się nawzajem uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą.

Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je sakramentem. Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości. Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności. Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami.

Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się miłością matki i ojca. Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i miłości. Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi. Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i rodzinie.

Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby Synod Biskupów umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny.

Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo rodzin, módl się za nami!

Święty Józefie, głowo Świętej Rodziny, módl się za nami!

Święty Janie Pawle, papieżu rodziny, módl się za nami!

Napisz do nas Kontakt z webmasterem
do górydo góry do górydo góry
[Strona główna] [Z życia parafii] [Historia parafii] [Duszpasterstwa] [Duszpasterze] [Msze święte] [Ogłoszenia] [Kancelaria] [Józef - pismo parafialne] [Biblioteka] [Galeria] [Mapa serwisu] [Odnośniki] [KKT Wędrowiec]
logo Fundacji 'Opoka'

Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji "Opoka"

Valid XHTML 1.1