gości od 01.01.2008 r.
wezwanie parafii

Strona główna

fronton kościoła

Widok frontonu kościoła od ul. Lubelskiej

Witamy na stronach parafii pod wezwaniem św. Józefa - Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie.

Parafia położona jest na północnym krańcu Rzeszowa i swym zasięgiem obejmuje osiedle Staromieście, część osiedla 1000-lecia oraz nowe osiedle Staromieście-Ogrody . Na terenie parafii zamieszkuje około 8700 osób.

Parafia wchodzi w skład dekanatu Rzeszów - Północ.

Pragniemy, by te strony były informacją o naszej parafii, jak i również służyły pomocą parafianom, i innym zainteresowanym naszą wspólnotą. Dlatego też będziemy rozszerzać ich zawartość. Prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących zawartości serwisu internetowego naszej parafii.

Kościół parafialny z lotu ptaka

Kościół parafialny z lotu ptaka

linia

Adwent i nowy Rok liturgiczny

Przeżywanie wiary, uświęcanie siebie poprzez czerpanie łask sakramentalnych, oraz pogłębianie świadomości chrześcijańskiej wpisane jest w Rok liturgiczny, który rozpoczyna się wraz z Adwentem. To ponowne wkraczanie wraz z Chrystusem, we wspólnocie Kościoła, na drogę realizującego się zbawienia wobec każdego ochrzczonego. Wspólnota Kościoła katolickiego w Polsce kierowana przez biskupów wytyczyła w ostatnich latach (2013-2017) Program duszpasterski inspirowany duchowością chrzcielną. Jako motto towarzyszą nam słowa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Ten kierunek związany jest z ważną, 1050. Rocznicą Chrztu Polski, która świętowaliśmy w mijającym roku, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i we wspólnotach parafialnych. Niech pozostanie w nas świadomość, że Chrzest Polski w 966 roku, to nie tylko wydarzenie historyczne, ale źródło łaski Bożej, które wytrysnęło na polskiej ziemi, a z którego zaczerpnęliśmy w momencie naszego chrztu. Świadomość nabytej przez chrzest godności ucznia Chrystusa domaga się nie tylko osobistej troski o życie chrześcijańskie, ale jest także wezwaniem do apostolstwa: „Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Program duszpasterski, przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski, wyznacza dla nas cztery podstawowe cele:

  • ewangelizacyjny - to pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem przez modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, przylgnięcie do Jezusa swoim życiem,
  • inicjacyjny - wzywa do uświadomienia sobie wielkiej godności nabytej przez chrzest święty i pielęgnowanie w sobie łaski Bożej, której źródłem są sakramenty święte,
  • formacyjny - zakłada kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgodnych z wyznawaną wiarą; zaangażowanie w życie Kościoła i świadectwo życia chrześcijańskiego na zewnątrz,
  • społeczny - pełniejsze uświadomienie sobie chrześcijańskiego powołania i podjęcie odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

W mijającym roku odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Uświadomiliśmy sobie wielką godność dziecka Bożego nabytą przez sakrament chrztu świętego. Jesteśmy wyróżnieni udziałem w potrójnej misji Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. W naszej parafii słuchaliśmy Katechez niedzielnych przed Mszą św. o sakramentach świętych, które nas uświęcają i dają łaskę potrzebną do zbawienia. Od października br. tematyka Katechez niedzielnych, 10 minut przed Mszą św., dotyczy depozytu naszej wiary. W Kogo i jak wierzyć? Potrzebne jest nam bowiem nieustanne uświadamianie sobie wielkiej wartości naszej wiary, oraz to, że tego daru nie otrzymaliśmy po to, „by chować go pod korcem”, ale po to, by tym darem dzielić się z innymi. Przyznajmy najpierw, że ten dar wiary wzrastał w nas dzięki świadectwu rodziców, dziadków, kapłanów, środowiska, w którym wzrastaliśmy. Potrzeba zatem, aby ten dar był przekazywany dalej, w następne pokolenia i to przez nas, z naszym udziałem i za naszym pośrednictwem. Dokumenty Kościoła podkreślają, że na mocy zjednoczenia z Chrystusem wszyscy ochrzczeni są wezwani do budowania Królestwa Bożego na ziemi. Każdy chrześcijanin jest zatem wezwany do głoszenia Ewangelii, do tego, by Dobra Nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie docierała do innych. Papież Franciszek często przypomina nam, że na mocy sakramentu chrztu świętego jesteśmy powołani do tego, by być uczniami - misjonarzami. Każdy jednak na swój możliwy sposób, tam, gdzie realizuje swoje życiowe powołanie i apostolskie posłannictwo. Inny bowiem charakter ma głoszenie Ewangelii w sposób urzędowy, na mocy sakramentu święceń, przez duchownych, inny, nie mniej ważny przez osoby świeckie. Mamy zyskać świadomość, że przestrzenią głoszenia Dobrej Nowiny jest nie tylko parafia, rodzina, szkoła i ruchy religijne, lecz także szeroko pojęta przestrzeń publiczna. Wszędzie tam potrzeba świadków Chrystusa. Potrzebne jest nam zrozumienie, że misję tę mamy realizować razem: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy. Trzeba to zrozumieć, uszanować swoja odrębność i uczyć się współpracy. Niech każdy z nas zastanowi się jak może podjąć i zrealizować zadanie nowego Roku liturgicznego: „IDŹCIE I GŁOŚCIE”!

Ks. Krzysztof Gołąbek
Napisz do nas Kontakt z webmasterem
do górydo góry do górydo góry
[Strona główna] [Z życia parafii] [Historia parafii] [Duszpasterstwa] [Duszpasterze] [Msze święte] [Ogłoszenia] [Kancelaria] [Józef - pismo parafialne] [Biblioteka] [Galeria] [Mapa serwisu] [Odnośniki] [KKT Wędrowiec]
logo Fundacji 'Opoka'

Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji "Opoka"

Valid XHTML 1.1